Mille järgi valida jätkusuutlik toode?

Puit on üks väheseid materjale, mis on meil looduses valmiskujul juba olemas ning seetõttu ka vanim ehitusmaterjal. Puidust saab ehitada peaaegu kõiki maja detaile, kaasa arvatud mööbel. Puidu kõige suurem eelis on keskkonnasõbralikkus ja taastuv ehk kui metsa uuendada, siis õigepea kasvab maha võetud metsa asemel uus. Puidu paindlikus nii omadusena kui ka kasutusalana, annab eelise pea igalpool.

Kuidas aga valida puitu, mis oleks pärit hästi majandatud metsast?

FSC märgis aitab lihtsustada valikut, sest annab võimaluse valida looduslikust, taastuvast allikast pärit toote. Kontrollitud tarneahel ja jätkusuutlikult majandatud metsa sertifikaadiga toode aitab meil kõigil kaitsta metsi ja võidelda kliimamuutustega.

FSC standardi põhinõuded:

  • Ökoloogiliselt tähtsad metsaalad on kaitstud, see tähendab, et ökoloogiliselt väärtuslikku metsamaad ja muinsuskaitse all olevaid maastikke ei metsastata. Põlise metsamaa muutmine metsamaaks on keelatud.
  • Edendatakse ja kaitstakse bioloogilist mitmekesisust, see tähendab et kasutatakse säästvaid ja jätkusuutlikke metsamajandamise võtteid. Keelatud on näiteks kemikaalide kasutamine või geneetiliselt muundatud puude istutamine.
  • Suurem kogukonna kaasatus. Kohalikel elanikel peab olema võimalus kaasa rääkida ning neid tuleb teavitada kavandatavatest metsandusega seonduvatest töödest.
  • Metsanduses kasutatav tööjõud peab vastava kohalikule tööseadusandlusele, rahvusvahelistele deklaratsioonidele ja konventsioonidele. Näiteks sertifitseeritud metsas ei ole lubatud kasutada lapstööjõudu, tuleb pidada kinni töö-ja puhkeajast ning maksma õiglast palka. Eelistatakse kasutada kohalikku tööjõudu.
  • AS MASS müüb paljusid FSC sertifikaadiga tooteid ning omab ka ise FSC sertifikaati.
    FSC tooted on meil eraldi märgisegaFSC 100%  SCS-COC-007998 (kontrollitud tarneahel ja jätkusuutlikult majandatud metsa sertifikaadiga).