MASS transport veoeeskiri - MASS
E-R 8:30 - 17:00 L, P suletud info@mass.ee
Tallinn, Kalda 3b +372 657 7170
Tallinn, Kalda 7d +372 657 7622
Tartu, Tehno tee 7 +372 657 7623

MASS transport veoeeskiri

VEOEESKIRI
Käesolev eeskiri reguleerib AS MASS veo ja  kliendi vastastikuseid õigusi ja kohustusi veoteenuste kasutamisel.

Veoeeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
Tellimus on Kliendi poolt edastatud sooviavaldus saadetiste üleandmiseks, kus on märgitud soovitud tarne aeg ja koht ning  kohustuslik info saadetiste kohta.
Saateleht on dokument, millele on kantud saadetise edastamiseks vajalikud andmed.
Saadetis on Saajale edastatav nõuetekohaselt adresseeritud ja pakendatud kaup.
Kättetoimetamine on saadetise toimetamine Saaja poolt märgitud laadimiskohta.
Laadimiskoht on saatelehel märgitud aadress, kus toimub saadetise mahalaadimine. Laadimiskoht on kõva kattega, sileda pinnaga, ilma kaldeta ja astmeteta pind, mis asub teega samal tasapinnal
Autojuht on AS MASS töötaja kes osutab veoteenust Kliendile.
Klient on isik, kes on AS MASS-ist tellinud veoteenuse.
Saaja on isik, kes paki vastu võtab ja kättetoimetamist kinnitab.
Mahalaadimise aeg on 30 minutit, mida kalkuleeritakse kui Autojuht jõuab Saaja poolt märgitud laadimiskohta ning Saadetis on valmis mahalaadimiseks.
Tühisõit rakendatakse kui Saadetis jääb üleandmata, kuna Saaja ei saa seda kokku lepitud ajal vastu võtta. Tühisõidu hind on võrdne transpordi hinnaga.
Seisuaeg on õigus arvestada juhul, kui kauba mahalaadimine võtab kauem aega kui 30 minutit. Seisuaega arvestatakse 30 minutilise  täpsusega. Seisuaja hind 18€/30minutit+km

 1. SAADETISE KÄTTETOIMETAMINE
  1.1. Saadetis toimetatakse kätte Saatelehel märgitud aadressile. Saadetise vastuvõtnud isik kinnitab kättetoimetamist ja märgib Saatelehele järgmised andmed:
  ees- ja perekonnanime; allkirja; kättetoimetamise kuupäeva ja kellaaja.
  1.2. Kliendil on kohustus teenuse kvaliteedi tagamiseks lisada Saaja andmetesse Saaja telefoninumber. Autojuht helistab samal päeval ette, kui toimub Saadetise üleandmine ja lepib kokku Saadetise üleandmise ajavahemiku. Juhul kui Saaja telefon ei vasta, siis on Autojuhul õigus tuua kaup väljastuspäeval kohale ajavahemikus 08:30 - 16:30.
  1.3. Kauba kättetoimetamine on laadimiskoht Kliendi asu-/elukoha ukseni. Laadimine hõlmab Kliendi  saadetise mahalaadimist sõiduki külgedelt ja/või tagant. Mahalaadimine toimub Kliendi tõstukiga ning töömeestega. Autojuht ei ole kohustatud kaupa Kliendi juures maha laadima või toimetama siseruumidesse.
  1.4. Laadimisaega arvestatakse hetkest, kui sõiduk saabub Laadimiskohta ja Autojuht teavitab Saajat oma saabumisest. Laadimisaeg lõpeb, kui Saadetis(ed) on mahalaaditud ja saadetiste üleandmine on Saatelehel fikseeritud ning sõiduk on valmis ärasõiduks. Laadimisajaks on arvestatud kuni 30 minutit.  Kui laadimine kestab kauem, fikseeritakse see Saatelehel ning AS MASSil on õigus see eraldi tasustada või keelduda Saadetise üleandmisest. Autojuhil on õigus otsustada kui kaua on võimalik Seisutundi rakendada, sõltudes sellest milline on Autojuhi tellimuste päevakava.
  1.5.  Juhul kui Kliendil ei ole võimalik kaupa vastu võtta Saatelehel kokkulepitud ajal ning Autojuhil jääb Saadetis seetõttu üleandamta, siis Klient tasub transpordi eest vastavalt kokkuleppes mägitud summas. Lisaks on AS MASSil õigus nõuda tühisõidutasu.
  1.6. Teistkordne  Saadetise väljastamine tuleb kokku leppida hiljemalt 7 tööpäeva jooksul, sest vastasel korral rakendub Saadetise hoiustamise tasu vastavalt AS MASS Üldtingimustes sätestatud hoiustamise tingimuste määradele (https://mass.ee/yldtingimused).
 2. SAADETISE ÜLEVAATAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE
  2.1. Kliendil on kohustus saadetis üle vaadata ning veenduda kauba terviklikuses. Kui Saadetise kahjustumine on välisel vaatlusel nähtav, tuleb see koheselt fikseerida Saatelehel. Klient ja Autojuht teevad vajadusel pildid ning Saatelehele tehakse märge „kaup on kahjustunud.“ Kusjuures sellisel juhul ei pea Klient Saadetist vastu võtma ning see toimetakse tagasi AS MASSi. Selle sõidu eest AS MASS arvet Kliendile ei esita.
  2.2. Saadetise kahjustumise kohta tuleb AS MASS-le esitada nõue hiljemalt 3 tööpäeva jooksul Saadetise kättetoimetamise kuupäevast arvates. Nõudes tuleb kahjustumise asjaolusid ja ulatust täpselt kirjeldada ning lisada ka fotod. Vastavalt tekkinud kahjustustele lahendatakse pretensioon Üldtingimustes kirjeldatud korrale (https://mass.ee/yldtingimused).
  2.3. Kui Klient rikub ise Saadetist kättetoimetamise käigus, siis tuleb kahju fikseerida piltidega ning kirjutada juhtunu kirjeldus Saatelehele. Kusjuures sellisel juhul Saadetise kohta pretensiooni või kahjunõuet AS MASS-le esitada ei saa.
  2.4. Kui Klient kahjustab mahalaadimise käigus teise Kliendi kaupa või MASS veoautot, siis tuleb see fikseerida Saatelehel ning AS MASS on õigus esitada kahjunõue tekitatud kahju(de) eest Kliendile hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
  2.5. Kõik pretensioonid veoteenuse kohta esitada hiljemalt vastuvõtmisele järgneva tööpäeva jooksul. AS MASS kohustub pretensioonile reageerima hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
  2.6. Teenuse osutamisega seoses tekkinud vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse ja vaidlus lahendatakse Eesti õiguse alusel.

 

 

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates olete teadlik ja nõustute meie privaatsuspoliitikaga.
Nõustun
Sulge